Register Login Contact Us

Fier chat Wanting Adult Butt

Single Swingers Looking Love Ads Wanting To Please And Older Women


Fier chat

Online: 10 minutes ago

About

Het aantal hulpvragen over kindermishandeling en seksuele uitbuiting verdubbelde.

Pattie
Age: 37
Relationship Status: Dowager
Seeking: Look Sex Nsa
City:
Hair:Blond copper
Relation Type: Sex Married Woman Seeking Girls Seeking Men

Views: 427

submit to reddit

Het aantal hulpvragen over kindermishandeling en seksuele uitbuiting verdubbelde. Over de periode van 1 januari tot en met 30 april is er onderzoek gedaan naar in hoeverre de coronamaatregelen effect hebben gehad op de aard en omvang van geweld. Op basis hiervan is er gekeken naar de chat-tool van Fier. Vroegen in januari en februari nog mensen om hulp, dat waren er in maart en april al Bijna 85 procent hiervan was 25 jaar of jonger.

De hulpvragen in verband met kindermishandeling stegen het meest, van in januari en februari naar in maart en april. Ook het aantal slachtoffers van seksueel geweld steeg tijdens de lockdown van naar Fier vindt het opvallend dat het partnergeweld de enige vorm van geweld was Horny matches at Providence spa niet steeg, maar zelfs licht afnam, van naar Pleger is vrijwel altijd bekende Meer dan de helft van de chatbezoekers geeft aan zich in een acuut onveilige situatie te bevinden.

Bovendien, als een persoon een pleger noemt, is dit vrijwel altijd een bekende: in bijna de helft van de gevallen is het een familielid. Johannes Dijkstra van Fier meldt dat het lastig te zeggen is of het geweld in de samenleving ook daadwerkelijk is toegenomen tijdens corona.

Onderzoeksinstantie het Verwey-Jonker Instituut doet al langer onderzoek naar gezinnen waarin huiselijk geweld speelt, Fier haakte aan in dit onderzoek. Het Verwey-Jonker Instituut wist te concluderen dat in gezinnen die bekend zijn bij hulpverleners vanwege huiselijk geweld, het geweld en andere problemen die in het gezin spelen tijdens de corona nauwelijks chqt veranderd.

Maar ook uit de cijfers van Fier blijkt dat van 64 procent van de chatgebruikers waarvan bekend is hoelang zij zich al in een acuut onveilige situatie bevinden, dit al langer dan een jaar speelt, dus ruim voor corona. Lees ook.